Holandia jest jednym z najdroższych krajów w całej Unii Europejskiej. Jak wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego, holenderskie ceny konsumpcyjne są o 17 procent wyższe niż średnia w Unii. Ceny holenderskie są powyżej średniej w każdej sprawdzonej kategorii.

Holandia dążyła do zwiększenia liczby członków EWG, a szczególnie do przyjęcia Wielkiej Brytanii, upatrując w tym przeciwwagi dla Francji i RFN. Powstanie Unii Europejskiej. W 1992 Tenders Electronic Daily (TED) – ogłoszenia o zamówieniach publicznych w UE i na świecie (105984 wyświetleń) CORDIS - EU research projects under Horizon 2020 (2014-2020) (95038 wyświetleń) DGT – pamięć tłumaczeniowa (41145 wyświetleń) EuroVoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej (33905 wyświetleń) W 2019 r. wjazdu na teren Unii Europejskiej odmówiono około 717,6 tys. osobom spoza Wspólnoty. To wzrost o 58 proc. w porównaniu z 454,6 tys. w 2018 r. Za zdecydowaną większość odmów odpowiada Hiszpania. Premier Holandii Mark Rutte jest optymistą po nocnych rozmowach na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli dotyczących funduszu odbudowy po koronakryzysie. Jego zdaniem osiągnięto postępy Zezwolenia na przewóz odpadów Przewóz drogowy towarów stanowiących odpady, ale niebędących odpadami niebezpiecznymi w myśl konwencji ADR wymaga uzyskania stosownych pozwoleń w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Poniżej znajduje się wyciąg najważniejszych informacji odnośnie uzyskiwania właściwych zezwoleń. Poniższe zestawienie ma Read more…

W UE od: 1 stycznia 1958 r. Belgia jest państwem federalnym, w którego skład wchodzą trzy regiony. Są to niderlandzkojęzyczna Flandria na północy, francuskojęzyczna Walonia na południu oraz miasto stołeczne Bruksela, gdzie językami urzędowymi są francuski i niderlandzki.

PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ ha 2539 membri. Od kandydatów oczekujemy: Umiejętności językowe: Niemiecki, B2, C1; Prawo jazdy kat. „Holandia pozostaje jednym z największych płatników netto w Unii Europejskiej” – pisze w nagłówku De Volkskrant. Według poufnych informacji z Komisji Europejskiej, kraj ten zapracował na takie miano, znalazłszy się w gronie trzech najsowiciej zasilających unijny skarbiec, w zeszłym roku. Amsterdamski dziennik dodaje, że jeżeli wliczyć przekazywane do tegoż skarbca…

Jan 13, 2020 · Rada Unii Europejskiej reprezentuje rządy państw członkowskich. Przewodnictwo nad pracą tego organu podlega rotacji co 6 miesięcy i polega na prezydencji, którą obejmuje każdy kraj UE w swojej kadencji. Komisja Europejska, która reprezentuje interesy całej Unii Europejskiej.

Holandia ma 8 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE. W UE: od 1 stycznia 1995 r. Waluta: korona szwedzka (SEK). Szwecja zobowiązała się do przyjęcia euro, jak tylko spełni konieczne warunki. Strefa Schengen: w strefie Schengen od 25 marca 2001 r. Dane liczbowe: powierzchnia – liczba ludności – produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN